V košarici nimate izdelkov.

Poskusi

Pogoji kataloške prodaje

POSLOVNI POGOJI KATALOŠKE PRODAJE

PLAČILNI POGOJI

Možnosti plačila so naslednje: plačilo z gotovino po prevzetju, plačilo na obroke, plačilo s plačilno kartico, obročno kartico American Express ter s plačilnimi karticami NLB na obroke (MasterCard, Visa in Karanta).

PLAČILO NA OBROKE:

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita.

Kreditno pogodbo lahko sklenete za celotno vrednost nakupa do 3.000 EUR, lahko pa del kupnine plačate tudi z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi. Minimalni znesek kredita znaša 49,90 EUR, minimalni obrok pa 10 EUR.

Kredit lahko pridobi:

 • polnoletna fizična oseba, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • redno zaposlen v Sloveniji
 • ali upokojen (prejema pokojnino v Sloveniji).

Če seštevek vašega skupnega stanja dolga predhodno odobrenih kreditov in novim kreditom (pri Summit Leasingu) ne presega 400 EUR, lahko pridobite kredit le na osnovi predložitve osebnega dokumenta in davčne številke ter izpolnitve vloge, s katero potrjujete, da:

 • ste starejši od 21 let
 • ste lastnik nepremičnine v Republiki Sloveniji, kjer imate zadnja tri leta stalno prebivališče
 • imate odprt transakcijski račun pri banki v Sloveniji z veljavno debetno in/ali kreditno kartico
 • če ste zaposleni:
  • pri delodajalcu v Republiki Sloveniji za nedoločen čas ali za določen čas, pri čemer boste sklenili kreditno pogodbo, katere trajanje ne bo daljše od vaše zaposlitve za določen čas,
  • vaš zadnji priliv iz naslova plače znaša najmanj 500 EUR
 • če ste upokojeni:

  • vaš zadnji priliv iz naslova pokojnine znaša najmanj 400 EUR

Če ne izpolnjujete pogojev za pridobitev kredita do 400 EUR oz. če znesek vašega skupnega stanja dolga predhodno odobrenih kreditov in novim kreditom znaša do 1.250 EUR poleg osebnega dokumenta in davčne številke potrebujete še:

 • če ste zaposleni:
  • zadnji bančni izpisek, ki ga prejmete na dom, ali internetni izpisek ali drug dokument, ki ga potrdi vaša banka in iz katerega je razviden priliv iz naslova vaše zadnje plače, pri čemer ta ne sme znašati manj kot 500 EUR,
  • če na izpisku ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, predložite še plačilno listo,
  • če ste na porodniškem dopustu, predložite tudi originalno potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni. Če ste zaposleni za določen čas, doba odplačevanja kredita ne sme presegati trajanja zaposlitve oz. je največ 12 mesecev.
 • če ste upokojeni:
  • zadnji bančni izpisek, ki ga prejmete na dom, ali internetni izpisek ali drug dokument, ki ga potrdi vaša banka in iz katerega je razviden priliv iz naslova vaše zadnje pokojnine, pri čemer ta ne sme znašati manj kot 400 EUR,
  • če na izpisku ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ, predložite še zadnje obvestilo ZPIZ-a.

Če vaša izpostavljenost skupaj z novim kreditom presega 1.250 EUR, predložite enako dokumentacijo, kot to velja za izpostavljenost do 1.250 EUR, pri čemer se ugotavlja vaša kreditna sposobnost. Osnova za določitev kreditne sposobnosti je priliv iz naslova vaše zadnje plače/pokojnine. Skupna mesečna obremenitev lahko znaša največ 40% osnove in jo sestavlja mesečna obveznost iz naslova novega kredita in morebitni drugi odtegljaji za plačilo iz pogodb o prodaji na obroke, kreditov in leasingov, ki so razvidni z bančnega izpiska. Pri tem mora biti izpolnjen tudi pogoj, da vam po odbitku vseh obveznosti ostane najmanj znesek v višini minimalne neto plače.

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, ne morejo pridobiti hitrega kredita.

Več informacij in informativni izračun prejmete ob povratnem klicu našega svetovalca.
Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

KONTAKT

Telefon: 01 548 3000 ali 01 548 3001 (od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00, v petek od 8:00 do 15:00)
Dežurni telefon: : 051 369 519
Faks: 01 548 3009
E-pošta: smkrediti@slsi.si

PRIMER IZRAČUNA PLAČILA NA OBROKE

(reprezentativni izračun obročnega plačila na 4 obroke s fiksno obrestno mero, na dan 19.02.2014, za izdelek v vrednosti 249,90 €, z upoštevanjem 51,37% skupne letne EOM): • znesek kredita: 249,90 €; • doba odplačevanja: 4 mesece; • realna obrestna mera (letna): 6,60%; • stroški odobritve: 12,50€; • zavarovalna premija: 6,25 €; • začetna mesečna obveznost: 68,06 €; • realne obresti: 3,60 €; • ostali stroški kredita: 18,74 €; • vsi stroški kreditojemalca: 22,34 €. Znesek kredita s stroški financiranja: 272,24 €. V kateremkoli trenutku lahko po vaši izbiri predčasno poplačate celotni dolg ali višji znesek kot je bilo prvotno predvideno, brez dodatnih stroškov za vas. Pridržujemo si pravico do spremembe višine efektivne obrestne mere (EOM), ki pa nikoli ne bo presegla zakonsko določene zgornje meje (do 6 obrokov: 52,2%, do 12 obrokov: 28,80%, do 36 obrokov: 20,40%), ki je določena z Zakonom o potrošniških kreditih.

Pridržujemo si tudi pravico za kakršnokoli spremembo kreditnih pogojev. Prvemu obroku se prišteje tudi poštnina. Če potrebujete kakršnokoli nadaljnjo pomoč v zvezi z vašim naročilom, ne odlašajte in nam pošljite e-sporočilo na narocila@klub5.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 70 75. Več o pogojih obročnega odplačevanja na www.topshop.si.

PODATKI O DOSTAVI

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku od 4 do 5 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve vašega naročila.

Stroški dostave in odkupnega poslovanja Top Shop izdelkov bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije in se zaračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, z dodatkom stroškov za manipulacijo in pakiranje, v višini:

· na pakete s skupno težo do vključno 2kg znaša pribitek za manipulacije in pakiranje 0,99 EUR,

· na pakete s skupno težo nad 2kg znaša pribitek za manipulacije in pakiranje 1,99 EUR.

Pri prevzemu odkupne pošiljke Pošta Slovenije zaračuna še poštno provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bomo kupca o tem obvestili, pri čimer bodo uporabljeni kontaktnii podatki, ki nam jih bo kupec zaupal ob izvedbi naročila.

Stroški poštnine so v vsakem primeru razvidni iz nakupovalne košarice, še preden kupec dokončno izvede naročilo.

Primer izračuna

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe v katalogu je omejena z veljavnostjo aktualnega kataloga, oz. do prodaje zalog. Vse cene so v eurih in vključujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov pošiljanja in stroškov manipulacije. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, napak v ceni in napak v tehničnih informacijah. Pridružujemo si tudi pravico do spremembe cen brez vnaprejšnje napovedi. Slike izdelkov so simbolične.

PRAVILA POSLOVANJA KLUBA:

Ponudnik storitev Kluba 5* in lastnik članske kartice je Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija (v nadaljevanju: »izdajatelj«). Član Kluba 5* (v nadaljevanju: »član«) je lahko le fizična oseba. Kartica Kluba 5* (v nadaljevanju: »članska kartica«) je brezplačna, članstvo v Klubu 5* (v nadaljevanju: »članstvo«) pa je plačljivo prek članarine v znesku 29,90 EUR za nove člane za posamezno obdobje in 24,90 EUR za podaljšanje članstva obstoječih članov za posamezno obdobje. Podaljšanje članstva pomeni, da član po poteku obdobja plača članarino za nadaljnje obdobje. Kot podaljšanje članstva se šteje, če med dnevom poteka članarine in dnevom nakupa nove članarine ne poteče več kot 1 mesec. Članstvo članom omogoča nakup izdelkov in storitev v ponudbi izdajatelja po ugodnejših pogojih od rednih (v nadaljevanju: »članske ugodnosti«). Popusti se ne seštevajo. Vsak član na svoj naslov prebivališča periodično prejema katalog Kluba 5* z aktualno ugodnejšo ponudbo za člane. Celotna aktualna ponudba Kluba 5* je dostopna tudi na spletni strani izdajatelja www.topshop.si. Za koriščenje članstva je nujno, da član izdajatelju posreduje najmanj naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, telefonsko številko. Do dneva posredovanja navedenih osebnih podatkov ni mogoče koristiti članstva. Članstvo je časovno omejeno na obdobje 12 mesecev. Članstvo začne veljati z dnem plačila članarine. Izdajatelj po plačilu članarine na članov naslov prebivališča pošlje knjižico ugodnosti s kuponi in člansko kartico s članovo člansko številko. V primeru plačila članarine neposredno na prodajnih mestih izdajatelja član navedeno prejme takoj. Član prejme knjižico ugodnosti s kuponi tudi po 6 mesecih v obdobju članstva. Po preteku obdobja članstva član izgubi pravico do koriščenja vseh ugodnosti Kluba 5*. Članska številka, ki je zapisana na članski kartici, je osebna številka, s katero je član deležen ugodnosti Kluba 5*. Člansko številko in posledično ugodnosti Kluba 5* lahko uporabljajo tudi ožji družinski člani člana Kluba 5*. Kot ožji družinski član se šteje zakonec oz. zunajzakonski partner člana in otroci člana, ki živijo s članom v skupnem gospodinjstvu, to je na istem naslovu kot član. Član lahko kadar koli prekliče uporabo članskih ugodnosti družinskemu članu, o čemer mora predhodno obvestiti izdajatelja. Član je solidarno odgovoren za vse morebitne obveznosti, nastale z uporabo članske kartice. Članske ugodnosti lahko koristi prek nakupa na daljavo ali neposredno na prodajnih mestih izdajatelja. V prvem primeru nakupa na daljavo bodo naročeni izdelki članu dostavljeni na njegov naslov prek ustreznega izvajalca dostavne službe oziroma poštnih storitev, v drugem primeru nakupa neposredno na prodajnih mestih izdajatelja pa bo član kupljene izdelke lahko prevzel takoj, pod pogojem, da so izdelki na konkretnem prodajnem mestu na zalogi. Izdajatelj člana prosi, da ob nastanku kakršnekoli spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s člansko kartico (ime in priimek, naslov, kraj, telefonska številka in e-poštni naslov - v kolikor z njim razpolaga), le to nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času sporoči prodajnim svetovalcem izdajatelja. Članske ugodnosti veljajo za izdelke s pripisano ceno Kluba 5* v katalogu Kluba 5*, na spletnih straneh in neposredno na prodajnih mestih izdajatelja. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil poslovanja kluba. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani www.topshop.si. Če član koristi članske ugodnosti iz naslova članstva v Klubu 5* tudi po objavljenih spremembah, velja, da se s spremembami strinja. Če želi član predčasno prekiniti članstvo v Klubu 5*, odda pisni zahtevek, ki ga pošlje na naslov: Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija (oddelek za pomoč in svetovanje kupcem). Član v tem primeru ni upravičen do vračila plačane članarine. Vse dodatne informacije o Klubu 5* in ponudbi izdajatelja so na voljo na brezplačni telefonski številki izdajatelja 080 70 75. Celotna vsebina pogojev in pravil je objavljena na spletni strani www.topshop.si. Izdajatelj se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki obdelovani in varovani v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Član ob včlanitvi izrecno pooblašča izdajatelja, da zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz možnosti koriščenja članskih ugodnosti. Član soglaša, da je predhodno seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, ter, da je za obdelavo navedenih osebnih podatkov podana njegova osebna privolitev. Morebitne spore si bo izdajatelj prizadeval rešiti po mirni poti. V kolikor mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja DOMSKA ASISTENCA:

Osnovni namen, ki ga zasleduje Domska Asistenca (v nadaljevanju: DA) in Član DA, je izvajanje pomoči pri iskanju obrtnikov za vzdrževalna, montažna in gradbena dela, popravila na domu ter druga dela za potrebe posameznika pri vzdrževanju kot izvajalec DA (V nadaljevanju: Izvajalec DA) izvaja DA skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca DA ter Članov DA pri uporabi storitev DA. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec DA. Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

- DA: Domska Asistenca je storitev, ki nudi Članom DA pomoč pri iskanju obrtnikov za vzdrževalna, montažna in gradbena dela, popravila na domu ter druga dela za potrebe fizičnih oseb. Član DA ima pravico uporabljati 365 dnevno oskrbo in dostop do baze obrtnikov ter drugih uporabnih in koristnih informacij.

- Izvajalec DA: Izvajalec storitev Domske asistence.

- Obrtnik: Ponudnik storitev s področja gradbene in vzdrževalne dejavnosti ter druge obrtniške dejavnosti, ki storitve izvaja za svoj račun.

- Član DA: Koristnik DA, fizična oseba, ki z včlanitvijo v DA pridobi pravico koristiti storitev DA na način, da povprašuje po izvedbi vzdrževalnih, montažnih in gradbenih del, popravil na domu ter drugih del.

Opis DA:
Storitve DA so na voljo Članom DA. DA združuje člane DA in obrtnike. Član DA posreduje svoje povpraševanje Izvajalcu DA preko brezplačne telefonske številke 080 28 42 in posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent v najkrajšem možnem času poišče ponudnika storitve, ki mu bo lahko odpravil napako ali popravil poškodovan predmet oziroma objekt. Izvajalec DA obrtnikom posreduje povpraševanje člana DA. Prvi obrtnik, ki se na povpraševanje odzove, pridobi kontaktne podatke člana DA.

Obrtnik v najkrajšem možnem času kontaktira člana DA s katerim se neposredno dogovorita za poslovne pogoje in rok izvedbe storitve. Izvajalec DA preveri sklenitev dogovora in ponakupno zadovoljstvo člana DA. V primeru, da član DA ni zadovoljen s pogoji obrtnika, Izvajalec DA zagotovi kontakt naslednjih zainteresiranih obrtnikov.

Član DA na podlagi statusa članstva pridobi pravico do naslednjih storitev:

- na podlagi povpraševanja po obrtniških delih Izvajalec DA Članu DA skladno s povpraševanjem priskrbi obrtnika;

- Izvajalec DA obrtniku posreduje kontaktne podatke Člana DA za namen dogovora o izvedbi obrtniških del;

- Članu DA Izvajalec DA nudi podporo pri koriščenju DA na način, da posreduje informacije o DA in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju DA;

- Izvajalec DA preveri obstoj sklenitve dogovora med Članom DA in obrtnikom ter ponakupno zadovoljstvo Člana DA;

- Izvajalec DA ponovi postopek pridobitve obrtnika za Člana DA v primeru prvega neuspešnega posredovanja.

 

Pridobitev članstva in formalna včlanitev v Domsko Asistenco:
Član DA lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni pogoje, kot so navedeni v nadaljevanju:

- Član je lahko le fizična oseba. Kartica Kluba 5* (v nadaljevanju: članska kartica) je brezplačna, plačljiva je članarina (29,90 € za nove člane in 24,90 € za podaljšanje članstva za posamezno obdobje). Podaljšanje članstva pomeni, da član po poteku obdobja plača članarino za nadaljnje obdobje. Kot podaljšanje članstva se šteje, če med dnevom poteka članarine in dnevom nakupa nove članarine ne poteče več kot 1 mesec.

Način in oblika obveščanja Članov DA glede včlanitve in prenehanje članstva:
-Članstvo je časovno omejeno na obdobje 12 mesecev. Članstvo začne veljati z dnem plačila članarine. V primeru plačila članarine v trgovini izdajatelja član navedeno prejme takoj. Če želi član predčasno prekiniti članstvo v Klubu 5*, odda pisni zahtevek, ki ga pošlje na naslov: Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana (oddelek za pomoč in svetovanje kupcem). Član v tem primeru ni upravičen do vračila plačane članarine. Vse dodatne informacije o Klubu 5* in ponudbi izdajatelja se lahko dobi na brezplačni telefonski številki 080 70

75. Celotna vsebina pogojev in pravil je objavljena na spletni strani www.topshop.si.

Delovanje, veljavnost in prenosljivost članstva:
Članstvo velja za dobo enega leta od dneva pridobitve statusa člana. Članstvo prične veljati z datumom, ki ga Članu DA sporoči Izvajalec DA. Izvajalec DA zagotavlja DA 365 dni na leto, med 8:00in 20:00 uro ob delavnikih in med 8:00 in 20:00 uro ob dela prostih dnevih. Izvajalec DA bo preveril veljavnost članstva pred posredovanjem povpraševanja obrtnikom in bo izvedbo storitve DA zavrnil, če povpraševalec ne bo veljavni Član DA. Izvajalec DA z namenom hitrega odziva in zagotovitve pravega obrtnika, obrtnike predhodno segmentira po dejavnostih in regijah. Izvajalec DA takoj po prejemu odziva s strani obrtnika, a najkasneje v roku 24 ur od prejema odziva, s kontaktnimi podatki poveže obrtnika in Člana DA. Članstvo v DA ni prenosljivo.

Povpraševanja:
Povpraševanje, ki ga odda Član DA, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani obrtnika. Izvajalec DA v najkrajšem možnem času Članu DA po telefonu predstavi ponudbo obrtnika. V času veljavnosti obrtnikove ponudbe jo Član DA sme sprejeti ali zavrniti.

Če Član DA prejeto ponudbo sprejme, je za obrtnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med obrtnikom in Članom DA. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med obrtnikom in Članom DA na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki (primer: gradbena pogodba), pri čemer Izvajalec DA ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Članom
DA in obrtnikom. Izvajalec DA Članom DA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi obrtnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del obrtnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti obrtnika.

Član DA ima v času veljavnega članstva na voljo oddati neomejeno število povpraševanj.

Uporaba storitev DA:
DA predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega obrtnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru DA in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil obrtnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Član DA neposredno obrtniku.

Izvajalec DA v vseh primerih asistence nastopa zgolj kot asistent, ki izvaja pomoč pri iskanju ustreznega obrtnika za Člana DA. V celotnem postopku Član DA nastopa kot naročnik in plačnik blaga in / ali storitev obrtniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni DA. Izvajalec DA ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in / ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Članu PA s strani Izvajalca DA in jih je le-ta pridobil od obrtnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri obrtnikih, zato Izvajalec DA ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Član DA lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca DA, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Članu DA ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca DA posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Član DA zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec DA pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec DA pravico do blokiranja storitve DA Članu DA.

Storitve DA se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec DA posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec DA izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu DA dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti članstvo DA. V takšnem primeru je član DA dolžan poravnati storitve do Izvajalca DA po ceniku.

Varstvo osebnih podatkov:
Izvajalec DA je upravljavec osebnih podatkov Članov DA, ki bodo uporabljeni pri izvajanju DA. Član DA z včlanitvijo v DA podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, telefonska številka) uporabljajo za namene izvajanja storitev DA. Izvajalec DA bo osebne podatke uporabil izključno za organiziranje kontakta med obrtnikom in Članom DA v primeru koriščenja storitev DA. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval obrtniku, ki bo Člana DA poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Član DA podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec DA: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec DA bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Izvajalec DA osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Linea Directa d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi je pogodbeni obdelovalec pridobljenih podatkov v imenu Izvajalca DA. Izvajalec DA ima s podjetjem Linea Directa d.o.o. sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi podatkov, v kateri so opredeljena tudi vprašanja glede varovanja podatkov. Linea Directa d.o.o. lahko podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Izvajalca DA.

Član DA je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe Izvajalcu DA sporočiti na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri koriščenju DA (ime, priimek, telefonska številka). Če Član DA Izvajalcu DA ne sporoči spremembe, lahko Izvajalec DA pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost članstva.

Pridobljeni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica s strani Člana DA. Izvajalec DA mora Članu DA na njegovo zahtevo:

- potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;

- posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

- dati informacijo o metodah obdelave podatkov;

- dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Član DA lahko kadarkoli sporoči na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu. Izvajalec DA bo zahtevo dosledno spoštoval.

Reklamacije:
Član DA ima pravico, da Izvajalcu DA sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev DA s strani obrtnikov na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea- directa.eu.

Spremembe pogojev poslovanja:
Izvajalec DA si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Član DA obveščen najmanj tri tedne pred uveljavitvijo novih pogojev z objavo na spletnih straneh Izvajalca DA. Izvajalec DA Članom DA svetuje, da redno spremljajo spletne strani Izvajalca DA. V primeru, da se Član DA s spremembo ne bo strinjal, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila Izvajalcu DA sporoči nestrinjanje in razloge. V kolikor Član DA spremembi ne nasprotuje, spremembe Splošnih pogojev preidejo v veljavo z dnem, navedenem v obvestilu.

V kolikor Član DA pravočasno poda nestrinjanje k spremembam, obveljajo zanj Splošni pogoji v obliki pred uvedbo spremembe. Izvajalec DA lahko Članu DA predčasno prekine članstvo v prosto določenem roku, če presodi, da brez spremembe Splošnih pogojev prihodnje nudenje storitev DA ne bo mogoče. Če sprememba uvaja dodatne storitve in nove postopke za Člana DA, oziroma so spremembe v korist Člana DA, Izvajalec DA ne potrebuje soglasja Člana DA.

Prenehanje članstva:
Članstvo v DA velja do poteka časa za katerega je bilo članstvo sklenjeno. Članstvo v DA za fizične osebe preneha z izstopom, z izključitvijo, s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti Člana DA, z ustavitvijo dejavnosti DA ali zaradi določil veljavne zakonodaje ali pristojnih organov. Ob prenehanju članstva preneha pravica do koriščenja storitev, izhajajočih iz predhodnega članstva. Prenehanje članstva v primeru smrti, prenehanja obstoja Člana DA ali izgube poslovne sposobnosti Člana DA nastopi z dnem nastopa tega dogodka. Član DA lahko izstopi iz članstva DA tako, da to sporoči na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu. Članstvo po izstopu Člana DA preneha naslednji dan po prejemu izjave o izstopu.

Končne določbe:
Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Član DA s potrditvijo vstopa v DA soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 01.11.2015 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca DA.

Splošni pogoji poslovanja PRIMERJALNE ASISTENCE:

Osnovni namen, ki ga zasleduje Primerjalna Asistenca (v nadaljevanju: PA) in Član PA, je izvajanje pomoči pri iskanju ponudb obrtnikov za izvedbo obrtniških del na podlagi povpraševanja člana PA.

kot izvajalec PA (V nadaljevanju: Izvajalec PA) izvaja PA skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca PA ter Članov PA pri uporabi storitev PA. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec PA.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

- PA: Primerjalna Asistenca je storitev, ki nudi Članom PA pomoč pri iskanju večih ponudb obrtnikov za vzdrževalna, montažna in gradbena dela, popravila na domu ter druga dela za potrebe fizičnih oseb. Član PA ima pravico uporabljati 365 dnevno oskrbo in dostop do baze obrtnikov ter drugih uporabnih in koristnih informacij.

- Izvajalec PA: Izvajalec storitev Primerjalne Asistence,.

- Obrtnik: Ponudnik storitev s področja gradbene in vzdrževalne dejavnosti ter druge obrtniške dejavnosti, ki storitve izvaja za svoj račun.

- Član PA: Koristnik PA, fizična oseba, ki z včlanitvijo v PA pridobi pravico koristiti storitev PA na način, da povprašuje po ponudbah obrtnikov za izvedbo vzdrževalnih, montažnih in gradbenih del, popravil na domu ter drugih del.

Opis PA:
Storitve PA so na voljo Članom PA. PA združuje člane PA in obrtnike. Član PA posreduje svoje povpraševanje Izvajalcu PA preko brezplačne telefonske številke 080 28 42 in posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent v najkrajšem možnem času poišče ponudnike storitve, ki bodo lahko pripravili ponudbe za odpravo napak ali popravil poškodovanega predmeta oziroma objekta. Izvajalec PA obrtnikom posreduje povpraševanje člana PA. Obrtniki v najkrajšem možnem času kontaktirajo člana PA, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec PA preveri sklenitev dogovora in ponakupno zadovoljstvo člana PA.

Član PA na podlagi statusa članstva pridobi pravico do naslednjih storitev:

- na podlagi povpraševanja po obrtniških delih, Izvajalec PA Članu PA skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe obrtnikov;

- Izvajalec PA obrtnikom posreduje kontaktne podatke Člana PA za namen dogovora o pripravi ponudb;

- Članu PA Izvajalec PA nudi podporo pri koriščenju PA na način, da posreduje informacije o PA in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju PA.

Pridobitev članstva in formalna včlanitev v Primerjalno Asistenco:
Član PA lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni pogoje, kot so navedeni v nadaljevanju:

- Član je lahko le fizična oseba. Kartica Kluba 5* (v nadaljevanju: članska kartica) je brezplačna, plačljiva je članarina (29,90 € za nove člane in 24,90 € za podaljšanje članstva za posamezno obdobje). Podaljšanje članstva pomeni, da član po poteku obdobja plača članarino za nadaljnje obdobje. Kot podaljšanje članstva se šteje, če med dnevom poteka članarine in dnevom nakupa nove članarine ne poteče več kot 1 mesec.

Način in oblika obveščanja Članov PA glede včlanitve in prenehanje članstva:

- Članstvo je časovno omejeno na obdobje 12 mesecev. Članstvo začne veljati z dnem plačila članarine. V primeru plačila članarine v trgovini izdajatelja član navedeno prejme takoj. Če želi član predčasno prekiniti članstvo v Klubu 5*, odda pisni zahtevek, ki ga pošlje na naslov: Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana (oddelek za pomoč in svetovanje kupcem). Član v tem primeru ni upravičen do vračila plačane članarine. Vse dodatne informacije o Klubu 5* in ponudbi izdajatelja se lahko dobi na brezplačni telefonski številki 080 70

75. Celotna vsebina pogojev in pravil je objavljena na spletni strani www.topshop.si.

Delovanje, veljavnost in prenosljivost članstva:
Članstvo velja za dobo enega leta od dneva pridobitve statusa člana. Članstvo prične veljati z datumom, ki ga Članu PA sporoči Izvajalec PA. Izvajalec PA zagotavlja PA vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00. Izvajalec PA bo preveril veljavnost članstva pred posredovanjem povpraševanja obrtnikom in bo izvedbo storitve PA zavrnil, če povpraševalec ne bo veljavni Član PA. Izvajalec PA z namenom hitrega odziva in zagotovitve pravega obrtnika, obrtnike predhodno segmentira po dejavnostih in regijah. Izvajalec PA takoj po prejemu odziva s strani obrtnika, a najkasneje v roku 24 ur od prejema odziva, s kontaktnimi podatki poveže obrtnike in Člana PA. Članstvo v PA ni prenosljivo.

Povpraševanja:
Povpraševanje, ki ga odda Član PA, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani obrtnikov. Obrtniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo članu PA preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med obrtnikom in Članom PA. Po pridobitni informaciji mora obrtnik podati pravilno ter končno bruto ceno, ki je specificirana tako, da je mogoče ugotoviti koliko znaša postavka za določeno delo, vezano na določen parameter (npr. m2, m3, uro, material). Ta mora zajemati vse davke (DDV) ter opozorila na morebitne dodatne stroške, ki v času podaje ponudbe še niso določljivi.

V času veljavnosti obrtnikove ponudbe jo Član PA sme sprejeti ali zavrniti. Če Član PA prejeto ponudbo sprejme, je za obrtnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med obrtnikom in Članom PA. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med obrtnikom in Članom PA na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki (primer: gradbena pogodba), pri čemer Izvajalec PA ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Članom PA in obrtnikom. Izvajalec PA Članom PA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi obrtnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del obrtnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti obrtnika.

Član PA ima v času veljavnega članstva na voljo oddati neomejeno število povpraševanj.

Uporaba storitev PA:
PA predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega obrtnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru PA in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil obrtnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Član PA neposredno obrtniku.

Izvajalec PA v vseh primerih asistence nastopa zgolj kot asistent, ki izvaja pomoč pri iskanju ustreznega obrtnika za Člana PA. V celotnem postopku Član PA nastopa kot naročnik in plačnik blaga in / ali storitev obrtniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni PA. Izvajalec PA ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in / ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Članu PA s strani Izvajalca PA in jih je le-ta pridobil od obrtnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri obrtnikih, zato Izvajalec PA ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Član PA lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca PA, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Članu PA ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca PA posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Član PA zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec PA pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec PA pravico do blokiranja storitve PA Članu PA.

Storitve PA se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec PA posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec PA izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu PA dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti članstvo PA. V takšnem primeru je član PA dolžan poravnati storitve do Izvajalca PA po ceniku.

Varstvo osebnih podatkov:
Izvajalec PA je upravljavec osebnih podatkov Članov PA, ki bodo uporabljeni pri izvajanju PA. Član PA z včlanitvijo v PA podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, telefonska številka) uporabljajo za namene izvajanja storitev PA. Izvajalec PA bo osebne podatke uporabil izključno za organiziranje kontakta med obrtnikom in Članom PA v primeru koriščenja storitev PA. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval obrtniku, ki bo Člana PA poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Član PA podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec PA: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec PA bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Izvajalec PA osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Linea Directa d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi je pogodbeni obdelovalec pridobljenih podatkov v imenu Izvajalca PA. Izvajalec PA ima s podjetjem Linea Directa d.o.o. sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi podatkov, v kateri so opredeljena tudi vprašanja glede varovanja podatkov. Linea Directa d.o.o. lahko podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Izvajalca PA.

Član PA je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe Izvajalcu PA sporočiti na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri koriščenju PA (ime, priimek, telefonska številka). Če Član PA Izvajalcu PA ne sporoči spremembe, lahko Izvajalec PA pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost članstva.

Pridobljeni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica s strani Člana PA. Izvajalec PA mora Članu PA na njegovo zahtevo:

- potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;

- posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

- dati informacijo o metodah obdelave podatkov;

- dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Član PA lahko kadarkoli sporoči na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu. Izvajalec PA bo zahtevo dosledno spoštoval.

Reklamacije:
Član PA ima pravico, da Izvajalcu PA sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev PA s strani obrtnikov na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu.

Spremembe pogojev poslovanja:
Izvajalec PA si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Član PA obveščen najmanj tri tedne pred uveljavitvijo novih pogojev z objavo na spletnih straneh Izvajalca PA. Izvajalec PA Članom PA svetuje, da redno spremljajo spletne strani Izvajalca PA. V primeru, da se Član PA s spremembo ne bo strinjal, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila Izvajalcu PA sporoči nestrinjanje in razloge. V kolikor Član PA spremembi ne nasprotuje, spremembe Splošnih pogojev preidejo v veljavo z dnem, navedenem v obvestilu. V kolikor Član PA pravočasno poda nestrinjanje k spremembam, obveljajo zanj Splošni pogoji v obliki pred uvedbo spremembe. Izvajalec PA lahko Članu PA predčasno prekine članstvo v prosto določenem roku, če presodi, da brez spremembe Splošnih pogojev prihodnje nudenje storitev PA ne bo mogoče. Če sprememba uvaja dodatne storitve in nove postopke za Člana PA, oziroma so spremembe v korist Člana PA, Izvajalec PA ne potrebuje soglasja Člana PA.

Prenehanje članstva:
Članstvo v PA velja do poteka časa za katerega je bilo članstvo sklenjeno.
Članstvo v PA za fizične osebe preneha z izstopom, z izključitvijo, s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti Člana PA, z ustavitvijo dejavnosti PA ali zaradi določil veljavne zakonodaje ali pristojnih organov. Ob prenehanju članstva preneha pravica do koriščenja storitev, izhajajočih iz predhodnega članstva. Prenehanje članstva v primeru smrti, prenehanja obstoja Člana PA ali izgube poslovne sposobnosti Člana PA nastopi z dnem nastopa tega dogodka. Član PA lahko izstopi iz članstva PA tako, da to sporoči na telefonsko številko 080 28 42 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu. Članstvo po izstopu Člana PA preneha naslednji dan po prejemu izjave o izstopu.

Končne določbe:
Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Član PA s potrditvijo vstopa v PA soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 01.11.2015 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca PA.

KONTAKT:

Naslov, kamor lahko pošljete svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave je:
Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1002 Ljubljana, Slovenija (oddelek za pomoč in svetovanje kupcem).

STUDIO MODERNA finančne in intelektualne storitve ter trgovina d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 11517400, matična številka 5566975000, osnovni kapital v višini 1.260.724,42€, davčna številka SI-95400818, zavezanec za plačilo DDV.

Potrebujete pomoč?
x
Pokličite brezplačno na 080 14 63
Imate vprašanje ali pa bi radi več informacij o izdelku izvedeli od naših svetovalcev? Zato smo tu za vas, da vam pomagamo.

Pokličite nas na brezplačno številko in z veseljem se bomo odzvali vašim vprašanjem.

Vaši Top Shop svetovalci.